Wytyczenie szlaku rowerowego

Na początku 2000 roku Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły przystąpiło do realizacji projektu wytyczenia i oznakowania czarnego szlaku rowerowego po Dolinie Dolnej Wisły. Projekt sfinansowany został przez środki własne Towarzystwa oraz środki Ministerstwa Gospodarki Departamentu Turystyki. Integralną częścią projektu było wykonanie stosownego przewodnika turystycznego. Czarny szlak rowerowy po Dolinie Dolnej Wisły jest obecnie najdłuższym szlakiem rowerowym w Polsce. W całości liczy prawie 480 km i przebiega po obu stronach Wisły od miejscowości Cierpice pod Toruniem przez Bydgoszcz, Świecie, Nowe, Gniew, Tczew, Kwidzyn, Grudziądz, Chełmno, Ostromecko do miejscowości Zamek Bierzgłowski pod Toruniem. Jako nieliczny w Polsce posiada tablice informacyjne usytuowane w każdym mieście. Szlak prezentuje walory krajobrazowe i kulturowe m.in. Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły oraz skrawka Żuław, przebiega przez malownicze zakątki i doskonale nadaje się na rodzinne kilkudniowe rowerowe wycieczki.

 

Celem wytyczenia i oznakowania szlaku oraz wydania przewodnika rowerowego jest umożliwienie szerokiemu gronu odbiorców zapoznania się z walorami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi Doliny Dolnej Wisły i terenami przyległymi oraz promocja aktywnego stylu życia.